วิธีคำนวณ อัตราสิ้นเปลือง น้ำมัน

วิธีคำนวณ อัตราสิ้นเปลือง น้ำมัน

สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในปัจจุบันล้วนต่างมีฟังก์ชันแสดงอัตราสิ้นเปลืองบนหน้าปัดกันแทบทั้งนั้น ซึ่งในความเป็นจริงตัวเลขดังกล่าวอาจมีความผิดเพี้ยนได้ แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละราย ดังนั้นเราจึงขอนำเอาเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ สำหรับการคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน เพื่อให้คุณ คำนวณค่าน้ำมัน ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมาฝาก

1. เติมน้ำมันเต็มถังเท่าที่หัวจ่ายตัด

ควรกำชับพนักงานไม่ให้เติมน้ำมันเพิ่มเพื่อปัดเศษเป็น 0 จะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากขึ้น

2. รีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเพื่อให้เป็น 0 ก่อน

จากนั้นจึงขับใช้งานตามปกติ ซึ่งทางที่ดีควรแบ่งการคำนวณเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการขับขี่นอกเมืองแยกออกจากกันจะดีกว่าค่ะ เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่าการขับทั้งสองรูปแบบผสมกัน

3. กลับมาเติมน้ำมันใหม่เมื่อระยะทางเหมาะสม

หลังผ่านการใช้งานในระยะทางที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำมันใกล้หมดก็ให้เติมน้ำมันกลับอีกครั้งเท่าที่หัวจ่ายตัดเช่นเดิม และทางที่ดีควรเป็นหัวจ่ายเดียวกับที่เคยเติมก่อนทำการทดสอบเพื่อลดตัวแปรต่างๆ ลงให้มากที่สุด

4. นำเลขหัวจ่ายมาคำนวณ อัตราสิ้นเปลือง

หลังจากที่หัวจ่ายตัด ให้นำตัวเลขที่ปรากฏบนหัวจ่ายมาคำนวณ โดยนำเอาปริมาณน้ำมันที่มีหน่วยเป็นลิตร พร้อมเลขทศนิยมทุกหลัก มาหารด้วยระยะทางบนหน้าปัดที่วิ่งไป ก็จะได้ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน เป็นหน่วยกิโลเมตรต่อลิตร (กม./ลิตร)

คำนวณค่าน้ำมัน ด้วย อัตราสิ้นเปลือง

การ คํานวณค่าน้ำมัน ช่วยให้เราวางแผนค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะทำให้เรารู้ว่ารถที่ใช้กินน้ำมันมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งช่วยวางแผนในการออกรถใหม่ เนื่องจากการออกรถหนึ่งคัน ไม่ได้มีแค่ค่างวดรถที่ต้องจ่าย แต่เจ้าของรถจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสารพัดที่จะตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าประกันภัย, ค่าบำรุงรักษา หรือค่าภาษีประจำ อย่างไรก็ตาม เมื่อเรารู้ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน ของรถ เราก็สามารถ คํานวณค่าน้ำมันจากระยะทาง ได้ว่า การเดินทางในชีวิตประจำวันจะใช้งบประมาณเท่าไร หรือ คิดค่าน้ำมัน สำหรับรถคันใหม่ที่เรากำลังจะซื้อได้ดังนี้

วิธีคำนวณค่าน้ำมัน กิโลเมตรละกี่บาท

วิธีคิดค่าน้ำมัน ให้นำ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง มาหารระยะทางก่อนเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในหน่วยลิตร จากนั้น คูณ ราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน ออกมาเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายสำหรับรถยนต์ของเรานั่นเอง

1. หาปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้

ด้วยการนำ ระยะทาง (กิโลเมตร) / อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กิโลเมตร/ลิตร) = ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (ลิตร)

2. นำราคามาคูณจำนวนน้ำมัน

นำราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน มาคูณกับจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) จะได้ค่าน้ำมันสำหรับการเดินทางโดยคร่าวๆ