ฤกษ์ดีออกรถเดือนกันยายน 2566

ฤกษ์ดีเดือนกันยายน 2566 ฤกษ์ออกรถ ปฏิทินไทย

สำหรับ ฤกษ์ออกรถกันยายน 2566 ตามแบบปฏิทินไทยที่ยึดหลักตำราพรหมชาติ ในปฏิทินไทยได้กำหนด ฤกษ์ออกรถ กันยายน 2566 ไว้เพียงแค่ 6 วันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ได้แก่ วันศุกร์ที่ 1, วันพุธที่ 6, วันพฤหัสบดีที่ 7, วันศุกร์ที่ 15, วันพุธที่ 20 และวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 นี้

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566               

เวลา 10.49 น. – 13.12 น.  | ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 

เวลา 15.37 น. – 18.00 น.  | ราชาโชค

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

เวลา 10.49 น. – 13.12 น.  | มหาสิทธิโชค

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

เวลา 08.24 น. – 10.05 น.  | ราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566

เวลา 06.01 น. – 08.25 น.  | ราชาโชค

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566

เวลา 06.09 น. – 08.39 น   | มหาสิทธิโชค

ดิถีมงคล ฤกษ์ดีเดือนกันยายน 2566

จากตารางดังกล่าว ใครที่กำลังมองหาว่า ออกรถวันไหนดี 2566 กันยายน อาจจะสงสัยว่า ดิถีมงคล ที่ระบุในตารางคืออะไร ซึ่งโดยปกติแล้ว ฤกษ์ มีความหมายว่าการมองดู การพิจารณาหา วันดีเดือนกันยายน 2566 และเวลาที่เหมาะสมแก่การประกอบพิธีมงคลนั้นๆ วันมงคล แต่ละวันรวมถึงเวลาแต่ละช่วงก็มี “ดิถีมงคล” หรือ “ฤกษ์” ที่แตกต่างกัน และเหมาะจะประกอบกิจการที่แตกต่างกัน ดังนั้น ฤกษ์ดี กันยายน 66 หรือ ฤกษ์งามยามดี จึงหมายถึง จุดที่องค์ประกอบทุกอย่างในการประกอบพิธีมงคลนั้นสมบูรณ์ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง และแต่ละ “ดิถีมงคล” ของ ฤกษ์ดีกันยายน 2566 ก็มีความหมายที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

1. ฤกษ์ดี อำมฤตโชค

ถึงแม้ ฤกษ์มงคลเดือนกันยายน 2566 จะมีน้อยกว่าเดือนอื่นๆ แต่ก็เป็นเดือนที่มีดิถีดีที่สุดอย่าง “ดิถีอำมฤตโชค” ที่จะอำนวยให้ได้รับโชคลาภสำเร็จผลตามที่กำหนดไว้การมีอายุยืน วันไม่ตาย เป็นวันทิพย์ ดิถีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ดิถีทิพย์ เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานทั่วไปเกี่ยวกับความราบรื่นและสบาย ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้นดีกว่าข้างแรม

2. ฤกษ์ดี มหาสิทธิโชค

ฤกษ์ดีเดือนกันยายน อันดับ 2 จากดิถีมงคลทั้ง 5 ประเภท เป็นดิถีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สำหรับงานที่มีโครงการระยะยาว ให้ความสำเร็จผลอย่างเต็มที่ดีมาก โดยเป็นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานสำคัญ โครงการระยะสั้น ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้นดีกว่าข้างแรม

3. ฤกษ์ดี สิทธิโชค

ถึงแม้ วันดีเดือนกันยายน 2566 จะไม่มีฤกษ์นี้ แต่ก็นับว่าเป็น ฤกษ์ดี อันดับ 3 จากดิถีมงคลทั้ง 5 ประเภท โดยเป็นดิถีที่มอบความสำเร็จสมปรารถนาดีสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงการระยะสั้น ให้ความสำเร็จ วันโชคดี วันให้ลาภผล เหมาะแก่การมงคล ดีปานกลางสำหรับงานที่เป็นโครงการระยะยาว ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้นดีกว่าข้างแรม

4. ฤกษ์ดี ชัยโชค

เป็นดิถีที่เหมาะกับคนที่ทำงานมีคู่แข่ง ต้องทำการแข่งขัน ต้องต่อสู้ เพราะเป็นวันแห่งชัยชนะ วันทำให้เกิดความภูมิใจ วันได้รับความสำเร็จจากการต่อสู้ เป็นอีกหนึ่ง วันฤกษ์ดีกันยายน 2566 ที่เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่ต้องต่อสู้แข่งขัน มีคู่แข่ง หรือรบทัพจับศึก ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม

5. ฤกษ์ดี ราชาโชค

อีกหนึ่ง วันมงคลเดือนกันยายน ที่เหมาะกับงานที่ต้องเกี่ยวข้องหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือการเสี่ยงโชค  เพราะเป็นดิถีที่ให้ผลถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ดีสำหรับงานต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ วันได้รับชัยชนะด้วยบารมี เป็นดิถีที่ดีรองลงมาจากดิถีอื่นๆ เหมาะแก่การมงคล งานที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม