วิธีเปลี่ยนหัวเทียนรถยนต์เบื้องต้น

วิธีเปลี่ยนหัวเทียนรถยนต์เบื้องต้น

การเปลี่ยนหัวเทียนรถยนต์จำเป็นต้องมีเครื่องมือ ดังนี้

ประแจขันน็อตเบอร์10 หรือตัวทีเบอร์10

ประแจสำหรับถอดหัวเทียน

ไขควงปากแบน

คีมปากจิ้งจก

ขั้นตอนเบื้องต้น ในการเปลี่ยนหัวเทียน

ขั้นตอนแรก เปิดฝากระโปรงหน้า ใช้ลมแรงดันสูงเป่าทำความสะอาดแล้วดึงปลั๊กหัวเทียนออกมา (รถแต่ละรุ่นมีวิธีการถอดที่ไม่เหมือนกัน บางรุ่นอาจต้องขันนอตยึดหัวปลั๊กออกมาก่อน ถึงจะดึงปลั๊กหัวเทียนออกมาได้ บางรุ่นถูกซ่อนหลบมุมไว้ ทำให้ต้องถอดอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น แบตเตอรี่ ท่ออากาศ เป็นต้น)

หลังจากนั้นใช้ลมแรงดันสูงเป่าอีกรอบ ก่อนใช้ประแจถอดหัวเทียนแล้วขันหัวเทียนอันเก่าออกมา (หากหัวเทียนไม่ติดขึ้นมาด้วย ให้ใช้คีมปากจิ้งจกหรือปลั๊กหัวเทียนดึงออกมา)

นำหัวเทียนอันใหม่ใส่เข้าไปในช่องเดิม แล้วใช้ประแจถอดหัวเทียนขันให้ตึงมือพอประมาณ ระวังอย่าขันแน่นมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้

นำปลั๊กหัวเทียนเสียบกลับเข้าไปที่เดิม (ขันนอตยึดหัวปลั๊กให้เรียบร้อย สำหรับรุ่นที่มีนอตยึด) จากนั้นทำตามเดิมจนครบทุกตัวตามจำนวนสูบเครื่องยนต์

การดูแลหัวเทียนเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเปรียบเสมือนดูแลเครื่องยนต์ด้วยเช่นกัน หากละเลยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในส่วนอื่น ๆ ตามมาได้ ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรหมั่นตรวจเช็กหัวเทียนอยู่เป็นประจำ เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถใช้งานได้เต็มที่ และช่วยลดค่าใช้จ่ายจากปัญหาที่อาจบานปลายในอนาคตได้