อาการหม้อน้ำรถยนต์มีปัญหา เบื้องต้น

อาการหม้อน้ำรถยนต์มีปัญหา

การโอเวอร์ฮีท (Over Heat) ของเครื่องยนต์ เป็นอาการที่แสดงให้เห็นว่าหม้อน้ำรถยนต์กำลังมีปัญหา อาจจะเกิดจากการที่น้ำในหม้อน้ำแห้ง ซึ่งมาจากการใช้งาน ถ้าเราใช้รถโดยไม่มีการตรวจเช็คน้ำในหม้อน้ำเลย ก็อาจจะทำให้เกิดการที่น้ำในหม้อน้ำไม่เพียงพอต่อการระบายความร้อนจนทำให้เครื่องโอเวอร์ฮีทได้ อีกประเด็นคือ การชำรุดของหม้อน้ำซึ่งอาจจะมีการชำรุดที่ตัวท่อ ฝาหม้อน้ำ หรือตัวหม้อน้ำ ที่รั่วซึมทำให้ของเหลวในหม้อน้ำไหลออกจนไม่สามารถทำการระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ได้ตามปกติ และนอกจากการชำรุดของตัวหม้อน้ำแล้ว การชำรุดของพัดลมก็ทำให้เกิดการโอเวอร์ฮีทได้เช่นกัน ซึ่งต่อให้หม้อน้ำอยู่สภาพปกติ แต่ใบพัดไม่ทำงาน การดูดความร้อนออกมาก็ทำไม่ได้ ทำให้รถเกิดการโอเวอร์ฮีทได้เช่นกัน ผลของการที่รถเกิด Over heat คือถ้าร้อนจนเกิดไปจะทำให้เครื่องดับ ไม่สามารถขับต่อได้ ซึ่งจะทำให้ฝาสูบโก่ง และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างแน่นอน ซึ่งข้อควรระวังหากเกิดเหตุการเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทคือ ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนมากๆ เพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้