วิธีดูแลรักษาหม้อน้ำรถยนต์

วิธีดูแลรักษาหม้อน้ำรถยนต์

1.ตรวจสอบน้ำยาหล่อเย็น (Coolant) ในหม้อน้ำให้เต็ม และน้ำยาหล่อเย็นในหม้อพักให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้ โดยปกติจะอยู่กึ่งกลางระดับ min กับ max ที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ โดยในหม้อพักน้ำ ห้ามเติมน้ำยาหล่อเย็นให้เต็มหม้อเด็ดขาด เพราะเมื่อเกิดความร้อนจะมีแรงดันทำให้น้ำดันออกจากหม้อน้ำหมดได้ แนะนำให้อย่างน้อยตรวจสอบน้ำยาหล่อเย็นในถังพักน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ถ้าพบหม้อน้ำเคยมีปัญหาการรั่วซึมมาก่อนแล้ว แนะนำให้ตรวจสอบทุกวัน

2.แน่นอนที่สุดคือต้องไม่เติมน้ำเปล่าลงในหม้อน้ำ เพราะการเติมน้ำเปล่าส่งผลเสียหายต่อหม้อน้ำ เพราะนอกจากจะเกิดสนิม กัดกร่อนทำให้หม้อน้ำผุรั่วแล้ว ยังเกิดการอุดตันของคราบตะกรันต่างๆ เช่นหินปูนบริเวณแผงระบายความร้อนในหม้อน้ำ เครื่องจะมีความร้อนขึ้นสูงจนเกิดปัญหาตามมา

3.เติมน้ำยารักษาหม้อน้ำหรือน้ำยาหล่อเย็นที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อเครื่องยนต์

4.ถ้าหากพบว่าต้องเติมน้ำหล่อเย็นเพิ่มเข้าหม้อน้ำบ่อยครั้ง แสดงว่ามีอาการรั่วซึม แต่หากว่าผู้ใช้ได้เติมน้ำซึ่งไม่มีสีไปก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ไม่เห็นรอยรั่วซึมเนื่องจากน้ำไม่มีสี จึงเห้นรอยรั่วซึมได้ยาก ดังนั้นควรตรวจสอบหารอยรั่วหลังจากเติมน้ำยาหล่อเย็น (น้ำยาหม้อน้ำหรือน้ำยาหล่อเย็นจะถูกออกแบบมาให้มีสีเพื่อให้ตรวจสอบรอยรั่วได้ง่าย) โดยดูจากรอยหยดน้ำที่มีสีเดียวกับน้ำยารักษาหม้อน้ำ เมื่อพบแล้วให้นำรถเข้าแก้ไขที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที