5 วิธีไล่หนู ออกจากห้องเครื่อง

เคยไหมที่เปิดฝากระโปรงรถยนต์แล้วเห็นรอยเท้าเล็กๆ ฝากไว้จนทั่วห้องเครื่อง นั่นเป็นสัญญาณอันตรายบ่งบอกว่าบรรดาหนูได้เข้ามายึดพื้นที่ภายในรถยนต์ของคุณเป็นบ้านเสียแล้ว หากเผชิญเหตุการนี้ควรรีบหาทางกำจัดและป้องกันหนูมาอาศัยในห้องเครื่องโดยด่วน เพื่อไม่ให้สัตว์รบกวนกัดแทะทำลายชิ้นส่วนภายในรถยนต์ โดยสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ 

กำจัดแหล่งอาหารรอบที่จอด : ไม่ควรวางจุดทิ้งขยะไว้ใกล้บริเวณที่จอดรถ หรือหากเลี่ยงไม่ได้ ควรมัดปากถุงขยะให้แน่นทุกครั้ง และพยายามทำความสะอาดบริเวณโดยรอบแห้งสนิท ไม่มีน้ำขัง


วางของที่หนูเกลียดไว้รอบบริเวณรถ : เช่น ลูกเหม็น หรือยาไล่หนู 


เปิดฝากระโปรงรถทิ้งไว้ : ควรเปิดฝากระโปรงรถทิ้งไว้เฉพาะในบริเวณที่มีแสงสว่างและปลอดภัยเท่านั้น เพราะพื้นที่เปิดโล่งไม่ปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยของหนู


ทำความสะอาดห้องเครื่องและห้องโดยสาร : หาโอกาสทำความสะอาดรถครั้งใหญ่ทุก 2-3 เดือน เพื่อป้องกันหนูรบกวนห้องเครื่อง


ตรวจสอบสภาพรถ : หากเคยถูกหนูรบกวน ควรนำรถยนต์ไปตรวจสภาพเพื่อความปลอดภัย 


หมั่นทำตามเคล็ดลับทั้ง 5 ข้อและเปิดกระโปรงรถเพื่อตรวจเช็คห้องเครื่องบ่อยๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์