รวมสัญญาโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์สำหรับซื้อรถยนต์มือสองจาก “กรมการขนส่งทางบก”

ในการซื้อขายรถยนต์หรือมอเตอร์ไซต์เอกสารสำคัญที่ใช้ในการซื้อขายรถมือสองมีหลายแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เบื้องต้น ซึ่งทางทีมงานๆได้มีการรวบรวมฟอร์มต่างๆ ไว้ให้ดาวน์โหลด

ไม่ว่าจะเป็นคำขอโอนและรับโอนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง, หนังสือรับรองการโอนสิทธิ์ทะเบียนประมูล, หนังสือยินยอมขอสลับทะเบียน, หนังสือมอบอำนาจ, สัญญาวางมัดจำรถ, สัญญาซื้อขายรถยนต์ และแบบคำขออื่นๆเพิ่มเติม เพื่อนๆ คนไหนสนใจดาวน์โหลดเก็บไว้ใช้งานได้เลยนะครับ

1. สัญญาซื้อขายรถยนต์

เอกสารสำคัญในการซื้อขายรถยนต์มือสองนั่นคือ “สัญญาซื้อขายรถยนต์” สามารถตกลงคุยกับผู้ซื้อได้ว่าทางผู้ซื้อมีหรือไม่ ดังนั้นเอกสารสัญญาซื้อขายนี้ควรดาวน์โหลดเก็บไว้ ดาวน์โหลดเอกสาร >> (ฟอร์มซื้อขายรถยนต์) <<

2. สัญญาวางมัดจำรถ

ในกรณีที่มีการตกลงซื้อขายรถ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้คือ สัญญาวางมัดจำรถ เพราะผู้ซื้อจะต้องวางเงินมัดจำกับผู้ขายเพื่อยืนยันการซื้อรถ ดาวน์โหลดเอกสาร >> (ฟอร์มสัญญาวางมัดจำรถ) <<

3. หนังสือมอบอำนาจ

หากซื้อขายรถมีความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการในวันซื้อขายรถ เอกสารอีกอย่างที่จะใช้แทนคือหนังสือมอบอำนาจ โดยให้ลงบันทึกในเอกสารเพื่อมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร >> (ฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ) <<

4. คำขอโอนและรับโอน

ฟอร์มคำขอโอนและรับโอนใช้สำหรับแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการยื่นซื้อขายรถมือสอง ดาวน์โหลดเอกสาร >> (ฟอร์มคำขอโอนและรับโอน) <<

5. หนังสือรับรองการโอนสิทธิ์ทะเบียนประมูล

เอกสารที่ใช้สำหรับรับรองการโอนสิทธิ์ทะเบียนในการประมูลนี้จะใช้ประกอบการซื้อขายรถ ดาวน์โหลดเอกสาร >> (ฟอร์มหนังสือรับรองการโอนสิทธิ์ทะเบียนประมูล) <<

6. หนังสือยินยอมขอสลับทะเบียน

กรณีที่มีการสลับทะเบียนรถ ฟอร์มที่ต้องใช้คือหนังสือยินยอมขอสลับทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร >> (ฟอร์มหนังสือยินยอมขอสลับทะเบียน) <<

7. แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ

หากมีคำขอแก้ไขพิเศษเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถจะต้องใช้เอกสารนี้ประกอบด้วย ดาวน์โหลดเอกสาร >> (ฟอร์มแบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ) <<

8. แบบคำขออื่นๆ

สุดท้ายจะเป็นแบบคำขออื่นๆ โดยสามารถใช้แบบฟอร์มนี้ประกอบในเอกสารยื่น ดาวน์โหลดเอกสาร >> (ฟอร์มแบบคำขออื่นๆ) <<