เอกสารที่ต้องเตรียมก่อน “ขายรถยนต์มือสอง” (กรณีที่ยังผ่อนกับไฟแนนซ์)

หลายคนอาจสงสัยว่ารถยนต์ติดสัญญากับไฟแนนซ์จะสามารถขายต่อเป็นรถยนต์มือสองได้หรือไม่ ซึ่งจริงๆ สามารถทำได้ส่วนรายละเอียดว่าจะทำแบบใด ไว้ถ้ามีเวลาแอดจะเขียนบทความขั้นตอนและวิธีการแบบละเอียด ส่วนใครที่ทราบข้อมูลแล้ว สิ่งต่อมาที่จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อทำการซื้อขายรถยนต์มือสองที่ยังติดไฟแนนซ์จะมีดังนี้

1.สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริงเท่านั้น

สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์เป็นเอกสารสำคัญมาก เพราะเล่มทะเบียนจะเป็นข้อมูลยืนยันความเป็นความของรถยนต์ โดยเวลาเตรียมให้ถ่ายสำเนาเก็บไว้ด้วย โดยชื่อเจ้าของรถยนต์ในเล่มจะต้องตรงกับผู้ขายเท่านั้น ซึ่งหากไม่ตรงทางผู้ซื้ออาจสงสัยว่าผู้ขายเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้จริงหรือไม่? ดังนั้นในการปฏิบัติชื่อที่อยู่ในสมุดเล่มทะเบียนจะต้องมาขายเองเพื่อจะได้ทำให้ถูกต้อง

2.สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารที่อย่างที่สำคัญ นั่นก็คือสำเนาบัตรประชาชน โดยผู้ขายควรเตรีมสำเนาไว้สักประมาณ 3 ชุด ซึ่งจะใช้สำหรับหนังสือมอบอำนาจและเอกสารในการโอนรถยนต์เป็นต้น ส่วนสำเนาจะต้องขีดคล่อมเขียนลายเซ็นต์ให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการ “ยืนยันการขายรถยนต์

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้านถือว่าเป็นเอกสารยืนยันตัวตนอีกอย่างที่จะเป็นข้อมูลที่พักอาศัยปัจจุบัน ดังนั้นสำหรับบางที่จะต้องใช้เอกสารทะเบียนบ้าน โดยให้เตรียมสำเนาเผื่อไว้ประมาณ 3 ชุด เพื่อใช้ประกอบการซื้อขายรถยนต์มือสอง

4. เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ผู้ขายควรเตรียมเอกสารไปด้วย เพราะชื่อหรือนามสกุลจำเป็นต้องตรงกับข้อมูลในสมุดเล่มทะเบียนและบัตรประชาชน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ประกอบการซื้อขายรถยนต์มือสองเพื่อจะได้ถูกต้องครบถ้วนนะครับ

5. หนังสือคู่สัญญาไฟแนนซ์

ปกติเมื่อจะซื้อรถยนต์แบบผ่อนกับไฟแนนซ์เอกสารที่ผู้ซื้อกับผู้ขายรถยนต์จะต้องดำเนินการคือหนังสือสัญญาตกลงความเป็นเจ้าของรถยนต์ ซึ่งหากกรณียังผ่อนรถยนต์กับไฟแนนซ์ยังไม่หมด ความเป็นเจ้าของรถยนต์ในทางกฏหมายก็ยังถือว่าเรายังไม่ได้เป็นความของรถยนต์ 100% ดังนั้นหากจะดำเนินการขายรถยนต์ที่ยังผ่อนไม่ครบงวด ทางผู้ซื้อจำเป็นต้องดูเอกสารคู่สัญญาตกลงก่อนการซื้อขายรถยนต์ครับ

6. สัญญาซื้อขาย

ในส่วน “สัญญาซื้อขายรถยนต์” สามารถตกลงคุยกับผู้ซื้อได้ว่าทางผู้ซื้อมีหรือไม่ และหากไม่มีสามารถดาวน์โหลดเอกสารซื้อขายตรงนี้ >> (เอกสารซื้อขายรถยนต์)<< พรินนำไปใช้ได้เลย

ทริปเทคนิคและข้อควรระวัง

  • การซื้อขายรถที่ติดไฟแนนซ์สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอาจมีรายละเอียดมีพอสมควร ถ้าอย่างไรควรศึกษารูปแบบและขั้นตอนให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการขายรถยนต์มือสอง
  • ลายเซ็นต์ที่ลงในเอกสารทั้งหมดควรเขียนลายอักษรให้ตรงกับเอกสารในเล่มสมุดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมดเพราะหากไม่เหมือนกันจะทำให้เอกสารที่ผู้ซื้อได้รับไม่สมบูรณ์
  • เอกสารการซื้อขายรถยนต์นี้ควรเก็บไว้ (ไม่ควรทิ้งแม้ผ่านไปนาน) เพราะหากเกิดเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับรถยนต์มือสองที่ขายไปจะได้เป็นเอกสารยืนยันว่าผู้ครอบครองได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว

สิ่งต้องรู้!! เอกสารที่ต้องเตรียมก่อน “ขายรถยนต์มือสอง” (กรณีมีเล่มทะเบียนพร้อมโอน)

สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยซื้อขายรถยนต์มือสอง สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมก่อนจะขายรถยนต์มือสอง โดยเอกสารเหล่านี้สำคัญมากเพราะจะเป็นข้อมูลยืนยันการซื้อขายรถยนต์ เพราะหากเราไม่มีเอกสารยืนยันหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราสามารถใช้อ้างอิงในการดำเนินการได้ คราวนี้ไปเช็คกันว่าเอกสารซื้อขายรถมือสองจะต้องใช้อะไรบ้าง?

อ่านต่อ…